ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY

 Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná podľa podľa § 4 písm. k) Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečiť, aby sa pri vypracovávaní projektovej dokumentácie...