HASIACI PRÍSTROJ PENOVÝ – P6

Použitie hasiaceho prístroja:

A – pre požiare pevných látok organického pôvodu drevo, papier , uhlie …
B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby ….

F –  pre požiare rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

Použitie aj na elektrické zariadenia pod napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1m.

Náplň – kg voda + penidloMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
640 až +60 °Cdusík