Por. číslo
uzáveru
Požiarny uzáver  Typ požiarneho
uzáveru
1 DVERE OKREM
DVERÍ V BODE 2.
požiarne odolné brániace šíreniu tepla EI
obmedzujúce šírenie tepla EW
brániace prenosu plameňa E
dymotesné  Sm, Sa
kombinované brániace šíreniu tepla a prieniku dymu EI, Sa
EI, Sm 
obmedzujúce šírenie tepla a brániace prieniku dymu EW, Sa
EW, Sm 
brániace prenosu plameňa a prieniku dymu E, Sa
E, Sm 
2 DVERE VÝŤAHOVEJ
ŠACHTY
brániace šíreniu tepla EI
obmedzujúce šírenie tepla EW 
brániace prenosu plameňa
3 OKNO požiarne odolné brániace šíreniu tepla a prieniku dymu EI
obmedzujúce šírenie tepla a brániace prieniku dymu EW
brániace prenosu plameňa
     dymotesné  Sm, Sa
kombinované  brániace šíreniu tepla a prieniku dymu EI, Sa
EI, Sm
obmedzujúce šírenie tepla a brániace prieniku dymu EW, Sa
EW, Sm 
brániace prenosu plameňa a prieniku dymu E, Sa
E, Sm 
4 KLAPKA požiarne odolná brániaca šíreniu tepla EI
obmedzujúca šírenie tepla EW 
brániaca prenosu plameňa
dymotesná  S
kombinovaná  brániaca šíreniu tepla a prieniku dymu EI, S
brániaca prenosu plameňa a prieniku dymu E, S
5 DOPRAVNÍKOVÝ
UZÁVER
brániaci šíreniu tepla EI
obmedzujúci šírenie tepla EW 
brániaci prenosu plameňa