Hasiace prístroje prenosné

Najčastejšie dodávanými sú práškové, snehové CO2 a vodné hasiace prístroje. 

Po kúpe je potrebané zabepečovať na hasiacich prístrojoch kontrolu 1x za 12 mesiacov, prípadne tlakové skúšky a opravy v zmysle legislatívnych požiadaviek.

HASIACI PRÍSTROJ PENOVÝ – P6

HASIACI PRÍSTROJ PENOVÝ – P6

Použitie hasiaceho prístroja:

A – pre požiare pevných látok organického pôvodu drevo, papier , uhlie …
B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby ….

F –  pre požiare rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

Použitie aj na elektrické zariadenia pod napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1m.

Náplň – kg voda + penidloMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
640 až +60 °Cdusík
HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6

HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6

Použitie hasiaceho prístroja:

D – ľahké alkalické kovy – sodík, draslík, horčík a hliník.

Hasiaci prístroj sa nesmie použiť na hasenie elektrických zariadení.

Náplň – kg prášokMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
64-30 až +60 °Cdusík

HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6

HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6

Použitie hasiaceho prístroja:

A – pre požiare pevných látok organického pôvodu drevo, papier , uhlie …
B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby ….
C – pre požiare plynov

Náplň – kg prášokMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
64-30 až +60 °Cdusík
HASIACI PRÍSTROJ LITHIOVÉ BATÉRIE

HASIACI PRÍSTROJ LITHIOVÉ BATÉRIE

Použitie hasiaceho prístroja:

A – pre požiare pevných látok organického pôvodu drevo, papier, uhlie…

Použitie aj na elektrické zariadenia pod napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1m.

Náplň – lit. AVDMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
2l, 6l, 9l1+5  až +50 °Cdusík
HASIACI PRÍSTROJ PENOVÝ – VP9

HASIACI PRÍSTROJ PENOVÝ – VP9

Použitie hasiaceho prístroja:  

B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby ….
C – pre požiare plynov

Náplň – lit. H2O + potašMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
960 až +60 °Cdusík

HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ – S5

HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ – S5

Použitie hasiaceho prístroja:

B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby ….
C – pre požiare plynov

Náplň – kg oxid uhličitýMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
51,5-30 až +60 °Coxid uhličitý
HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ – S2

HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ – S2

Použitie hasiaceho prístroja:

B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu- benzín, olej, farby ….
C – pre požiare plynov

Náplň – kg oxid uhličitýMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
21,5-30 až +60 °Coxid uhličitý
HASIACI PRÍSTROJ VODNÝ – V9

HASIACI PRÍSTROJ VODNÝ – V9

Použitie hasiaceho prístroja:

A – pre požiare pevných látok organického pôvodu drevo, papier , uhlie …

Vodný hasiaci prístroj sa nesmie použiť na hasenie zariadení pod elektrickým napätím.

Náplň – lit. H2O + potašMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
98-30 až +60 °Cdusík

HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6D

HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6D

Použitie hasiaceho prístroja:

C – pre požiare plynov

Náplň – kg prášokMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
64-30  až +60 °Cdusík
HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P2

HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P2

Použitie hasiaceho prístroja:

A – pre požiare pevných látok organického pôvodu drevo, papier , uhlie …
B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby ….
C – pre požiare plynov

Náplň – kg prášokMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
22-30  až +60 °Cdusík