HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ – S2

Použitie hasiaceho prístroja:

B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu- benzín, olej, farby ….
C – pre požiare plynov

Náplň – kg oxid uhličitýMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
21,5-30 až +60 °Coxid uhličitý