HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – P6

Použitie hasiaceho prístroja:

A – pre požiare pevných látok organického pôvodu drevo, papier , uhlie …
B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby ….
C – pre požiare plynov

Náplň – kg prášokMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
64-30 až +60 °Cdusík