Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov

Cieľom výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu motorových vozíkov je oboznámenie sa s právnymi predpismi a technickými normami pre zvládnutie bezpečnej a spoľahlivej činnosti obsluhy, podľa rozdelenia na triedy a druhy motorového vozíka:

a) trieda I. – elektrické vozíky

b) trieda II. – vozíky so spaľovacím motorom

Predpoklady účastníka školenia:

a) vek min. 18 rokov

b) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

c) ukončené základné, resp. vyššie vzdelanie

Príprava obsluhy motorových vozíkov je organizovaná v týchto formách:

1. Základný kurz – cieľom je oboznámiť obsluhu s technickými normami pre zvládnutie bezpečnej a spoľahlivej obsluhy. Kurz sa skladá z teoretickej výučby a praktického výcviku.

2. Opakované školenie – vykonáva sa 1x za 2 roky.

3. Aktualizačná odborná príprava – vykonáva sa 1x za 5 rokov.

Na záver výchovy a vzdelávania daná osoba na obsluhu motorových vozíkov získa kvalifikačnými skúškami PREUKAZ OBSLUHY NA MOTOROVÉ VOZÍKY, po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) získa POTVRDENIE O AOP.