E-learning

Naša firma ponúka online školenia v oblasti BOZP a OPP pre spoločnosti a živnostníkov. Zabezpečte si školenia od profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami z praxe a získate: Školenia, ktoré sú schválené a akceptované príslušnými...

Výchova a vzdelávanie osôb – viazač bremien

Základný kurz –  teoretická a praktická  časť so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien a viazania, zavesovania a uchopenia bremien vrátane zásad  komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia,...

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY

Naša spoločnosť poskytuje odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení a bleskozvodov, a to:    1. východiskové,    2. periodické,    3. mimoriadne   V rámci revízií sa zameriavame najmä na...