ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH

Prostredníctvom našich zmluvných partnerov zabezpečujeme vykonávanie odborných prehliadok a skúšok VTZ zdvíhacích:         

 • Ručné mostové žeriavy do 5 t, nad 5 t
 • Autožeriavy
 • Mostové žeriavy elektrické do 50 t
 • Hydraulické ruky
 • Portálové žeriavy až do 10 t
 • Pojazdné plošiny
 • Stĺpové otočné žeriavy
 • Regálové zakladače
 • Stavebné výťahy
 • Zdvíhadlá
 • Spúšťacie brány