Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia

Cieľom výchovy a vzdelávania je oboznámiť absolventa kurzu s požadovanými teoretickými vedomosťami a znalosťami a naučiť ho praktickým zručnostiam pri montáži a demontáži lešenia.

Predpoklady účastníka školenia:

a) vek min. 18 rokov

b) ukončené minimálne základné vzdelanie

c) zdravotná spôsobilosť na prácu vo výškach 

Príprava lešenárov je organizovaná v týchto formách:

1. Základná príprava – je to teoretická a praktická príprava nových lešenárov na montáž a demontáž jednotlivých druhov lešení. 

2. Opakované školenie a preskúšanie – lešenári na základe § 9 ods. 2, písm. e) Vyhlášky č. 374/1990 Zb. sa musia zúčastniť na školení a preskúšaní min. 1x za 12 mesiacov.

3. Aktualizačná odborná príprava – lešenári sú povinní každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. 

Účastník školenia po absolvovaní školenia získa PREUKAZ LEŠENÁRA.