+421 907 728 156 horex@horex.sk

TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

Našim zákazníkom poskytujeme komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou – technika  požiarnej ochrany.Vykonávame školenia všetkých zamestnancov, odbornú prípravu protipožiarnych hliadok,...
POŽIARNE UZÁVERY – KONTROLA A OPRAVA

POŽIARNE UZÁVERY – KONTROLA A OPRAVA

Naša firma zabezpečuje kontrolu a údržbu požiarnych uzáverov (PU). V rámci údržby vykonávame opravy, napr. nastavenie samozatváračov, lepenie napeňovacej pásky atď. (Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z. ustanovuje vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a...
HASIACE PRÍSTROJE   – KONTROLA A OPRAVA

HASIACE PRÍSTROJE   – KONTROLA A OPRAVA

Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov naši pracovníci vykonávajú v zmysle Vyhlášky MV SR č.719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich...