NÁSTENNÝ HYDRANT S PLOCHOU HADICOU C 52

Zloženie:

– prítokový ventil 2“ – C 52
– polospojka pevná C 52
– plochá požiarna hydrantová hadica C 52 – max. dĺžka 20 m
– prúdnica uzatvárateľná C 52
– hadicové uloženie
– skriňa hydrantu C 52 z oceľového plechu

Skriňa nástenného hydrantu: 

         farby:      červená, biela,
         materiál:  plech, nerez, presklenné dvierka