HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ – S 1×30, S 2×30

Použitie hasiaceho prístroja:

B – pre požiare kvapalín prechádzajúcich do kvapalného stavu benzín, olej, farby ….
C – pre požiare plynov

Typ hasiaceho prístrojNáplň – kg oxid uhličitýMin. dostrek v mTeplotný rozsahVýtlačný prostriedok
 S 1×30 30 2-20  až +60 °Coxid uhličitý
S 2×30603-20  až +60 °Coxid uhličitý