HADICOVÝ NAVIJÁK S TVAROVO STÁLOU HADICOU /hadicové zariadenie/ 

Typ    –     D 25/20 m alebo 30 m dlhá hadica

                D 33/20 m alebo  30 m dlhá hadica

Zloženie:

– skriňa hydrantu vonkajší rozmer – 650x650x285 mm
– prítokový ventil 1“, resp.  5/4“
– tvarovo stála hadica o priemere 25 mm– dĺžka 20 alebo 30 m
– uzatvárateľná prúdnica
– výkyvný naviják
– pripojovacia hadica

Skriňa nástenného hydrantu: 

         farby:      červená, biela,
         materiál:  plech, nerez, presklenné dvierka

Kontrolu, meranie tlaku a prietoku vody v nástennom hydrante a hadicovom zariadení po jeho odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí neurčí kratšiu lehotu.
O kontrole nástenného hydrantu sa vyhotovuje záznam.