HASIACI PRÍSTROJ VODNÝ – V9

Použitie hasiaceho prístroja:

A – pre požiare pevných látok organického pôvodu drevo, papier , uhlie …

Typ hasiaceho prístrojaNáplň – lit. H2O +potašMin.dostrek v mSkúšobný tlak – MPaPracovný tlak – MPaTeplotný rozsah °CVýtlačný prostriedok
V 9982,51,5 +0,1-20 až +60dusík

Vodné hasiace prístroje sa nesmú použiť na hasenie zariadení pod elektrickým napätím.